Niste kreditno sposobni?

Niste kreditno sposobni?

Kaj je kreditna sposobnost?

Ko nekdo zaprosi za posojilo ali kredit, banka najprej preveri njegovo kreditno sposobnost. S tem ugotovi, ali je posojilojemalec sposoben odplačati dolg, ki ga prevzema. Kreditna sposobnost oziroma njeno preverjanje, se opravi tako, da se pregleda zgodovina finančnega poslovanja osebe v Sisbonu. Sistem Sisbon namreč beleži vse pomembne finančne transakcije in zagotavlja informacije o obstoječih kreditih, kreditnih karticah in drugih dolgovih, ki bi lahko vplivali na odobritev kredita. To je kreditna sposobnost.

Če ima oseba že preveč dolgov, je banka morda ne bo štela za “kreditno sposobno” in bo vlogo za kredit zavrnila. In ne le kredit. Prav tako je težje priti do limita na osebnem računu in tudi do kreditne kartice. Če pa slednjo potrošnik vendarle pridobi, pa morda na njej ne bo limita po njegovih željah. Če si torej želite najeti kredit, poskrbite, da bo vaše ozadje finančnega poslovanja “čisto”. V primeru manjših dolgov, le te prej raje poplačajte.

Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se ocenjuje tako, da se upoštevajo različni dejavniki. Med njimi so lahko različni dohodki in zgodovina zaposlitve, zgodovina plačevanja računov, trenutna višina dolga in drugi parametri po katerih banka ocenjuje kakšna je kreditna sposobnost prosilca za kredit. Pri ocenjevanju kreditne sposobnosti posameznika se, kot rečeno, preuči tudi njegov register v Sisbonu. Ta evidenca kaže, kako zanesljiva je bila oseba pri pravočasnem plačevanju računov in koliko je trenutno zadolžena.

Boljši kot je finančni položaj osebe, večja je verjetnost, da ji bo odobren kredit. Čeprav morda določen kredit banka zavrne, pa lahko morda najamete nekoliko nižji kredit ali pod drugačnimi pogoji. Morda tega niste vedeli, a s posebnim digitalnim potrdilom na vašem računalniku lahko tudi sami dostopate do Sisbona in v svojem profilu preverite vpisane podatke. Videli boste popolnoma enake informacije kot so na voljo banki, ki pred odobritvijo kredita preverja vašo kreditno sposobnost. V primeru zastarelih podatkov pa opozorite posamezno banko naj jih iz sistema izbriše.

Kreditna sposobnost in njene prednosti

Dobra kreditna sposobnost lahko posameznikom, ki potrebujejo dodatna sredstva za kritje določenih stroškov ali nakup predmetov, kot so avtomobili ali stanovanja, odpira finančne priložnosti. Ljudje z dobro kreditno sposobnostjo so pogosto upravičeni do nižjih obrestnih mer za posojila in boljših pogojev pri posojilodajalcih, saj zaradi zanesljive zgodovine in odgovornega upravljanja svojih financ predstavljajo manjše tveganje za neplačevanje obrokov. Kreditna sposobnost je torej nujna!

Poleg tega bodo takšne osebe v prihodnosti lažje zaprosile za nova posojila, kot so hitri krediti, saj posojilodajalci na te stranke gledajo z odobravanjem. Banki ni v interesu, da vašo prošnjo zavrne, saj gre za njihovo storitev od katere živi. Seveda pa denarja ne bodo posodili osebi za katero se zdi, da svojega dolga ne bo zmogla odplačati. Prav zato je pomembno, da ohranjate svojo finančno sliko na primerni ravni, da lahko po potrebi dokažete svojo zanesljivost kot posojilojemalec, ko pride do trenutka najema kredita. Ste že preverili svoj Sisbon profil?

Tagovi: