V sodobnem svetu, kjer so medosebni odnosi pogosto omejeni na površinske interakcije ali digitalno komunikacijo, se mnogi posamezniki soočajo z občutki osamljenosti, ki lahko močno vplivajo na njihovo