Uspešna in zadovoljiva zveza ni samoumevna; zahteva trud in predanost obeh partnerjev. V ospredju preprečevanja razdora in ohranjanja harmonije v zvezi je komunikacija, ki služi kot ključni steber vzd