Financiranje infrastrukturnih projektov: Vloga bank, skladov in mednarodnih organizacij je ključnega pomena za uspešno izvedbo velikih gradbenih in infrastrukturnih pobud. Banke igrajo osrednjo vlogo